Politica de confidențialitate

Utilizarea website-ului Cubical presupune încredințarea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal către noi (Cubical), încredere pe care ne angajăm să o păstrăm și respectăm. 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu acestea. Vă luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. 

În cazul în care anumite servicii determină existența unor condiții suplimentare (de exemplu, politici pentru un anumit eveniment, o anumită activitate sau promoție), respectivele condiții suplimentare vă vor fi prezentate, acestea se adaugă acestor condiții și vor fi considerate parte integrantă din acestea. Condițiile suplimentare vor prevala față de aceste condiții în cazul unui conflict cu privire la serviciile aplicabile. 

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Datele pe care le colectăm

Datele pe care dumneavoastră le puneți la dispoziția noastră;

 • Datele pe care le introduceți la plasarea unui formular de contact: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, mesaj;
 • Date pe care le obținem prin utilizarea website-ului Cubical de către dumneavoastră;
  • Este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

Scopul colectării datelor

 1. Procesarea cererii dumneavoastră;
  • Colectăm numele, e-mail-ul și numărul de telefon, etapă necesară în vederea plasării unei cereri și încheierii, pe această cale, în măsura în care se acceptă condițiile, a unui contract de colaborare între dumneavoastră și Cubical;
 2. Pentru îmbunătățirea calitatății serviciilor;
  • Colectăm, de exemplu, în acest scop, datele constând în recenzii/evaluări sau informații colectate prin intermediul unor sondaje;
 3. Pentru a putea răspunde la întrebări și solicitări, deci pentru a vă oferi asistență cu privire la orice problemă pe care o aveți;
 4. În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dumneavoastră prealabil;
  • Cubical oferă utilizatorilor posibilitatea de a fi informați cu privire la diverse noutăți sau promoții. Această informare se face prin transmiterea de mesaje prin e-mail. Această informare se face exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră;
 5. Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 6. Pentru prevenirea și combaterea utilizării frauduloase a serviciilor;
 7. Pentru a ne conforma legislației;
 8. Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

Temeiul legal al prelucrării datelor

 1. Prelucrarea este necesară pentru satisfacerea intereselor legitime ale Cubical;
  • Interesele legitime pe care Cubical le are în vedere sunt: optimizarea serviciilor oferite și îmbunătățirea calității acestora, prevenirea, detectarea și combaterea utilizării frauduloase a serviciilor.
 2. Prelucrarea se face cu consimțământul dumneavoastră:
  • Cubical oferă utilizatorilor posibilitatea de a fi informați cu privire la diverse noutăți sau promoții. Această informare se face prin transmiterea de mesaje prin e-mail. Această informare se face exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră, pe care vi-l exprimați. Vă puteți retrage ȋn orice moment acest consimțămȃnt cu consecința că Cubical nu vă va mai transmite niciun fel de informații ȋn acest scop. Consimțămȃntul poate fi retras prin transmiterea unui mesaj cu această solicitare din partea dumneavoastră pe adresa de e-mail contact@cubical.ro

Dezvăluirea / distribuirea datelor

 1. Putem folosi companii terțe și persoane fizice autorizate pentru a facilita Serviciul nostru și pentru a realiza comunicarea dintre utilizator și prestator de serviciu.Aceste terțe părți au acces la informațiile dumneavoastră personale doar pentru a îndeplini serviciul, fiind obligați să nu le divulge sau să le utilizeze pentru orice alt scop;
 2. Cubical va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja Cubical și angajații săi sau pentru a respecta Termenele și condițiile de utilizare.

Perioada stocării datelor

 1. Cubical păstrează datele dumneavostră doar pe perioada necesară ȋndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, astfel cum acestea au fost detaliate mai sus. 

Protejarea datelor dumneavoastră

 1. Am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice. Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Drepturile dumneavoastră

  1. Dreptul de retragere a consimțământului;
   • În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin transmiterea unui mesaj cu această solicitare din partea dumneavoastră pe adresa de e-mail contact@cubical.ro.
  2. Dreptul de acces;
   • Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.
  3. Dreptul la rectificare;
   • Aveți dreptul de a obține de la noi, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  4. Dreptul la ștergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat”);
   • În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc.
  5. Dreptul la restricționarea prelucrării;
  6. Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator;
  7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
  8. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
  9. Dreptul de a te adresa justiției;

Exercitarea drepturilor dumneavoastră se poate face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail contact@cubical.ro.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată, astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vom proceda conform solicitării dumneavoastră. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, motivat.

Dacă nu se va reuși identificarea dumneavoastră și nu ne oferiți informații suplimentare ȋn acest sens nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Schimbarea Politicii de confidențialitate

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Întrebări și solicitări

Orice întrebare sau solicitare pe care o aveți cu privire la Politica de confidențialitate, o puteți adresa pe adresa de e-mail contact@cubical.ro.

Atenție: Politica de Confidențialitate este în curs de actualizare.