Termene și condiții

Introducere

Prezentele condiții de utilizare („Condițiile”) reglementează accesarea și utilizarea de către dumneavoastră, persoană fizică sau juridică, a website-ului și serviciilor (denumite în mod colectiv „Serviciile”) puse la dispoziție de Cubical („Cubical”), o societate cu răspundere limitată, Cubical Projects S.R.L., înființată în România, cu sediul în județul Olt, oraș Corabia, Strada Florilor, nr. 17, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J28/848/2021. 

Vă rugăm să citiți aceste Termene și Condiții (,,Termene”, ,,Termene și Condiții”) cu atenție înainte de a utiliza Serviciile operate de Cubical.

Accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor constituie acordul dumneavoastră de a respecta aceste Condiții, fapt ce dă naștere unei relații contractuale între dumneavoastră și Cubical. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile. Prin acordul dumneavoastră de a respecta aceste Condiții, declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitatea necesară pentru a încheia un astfel de acord. În cazul în care încheiați acest acord în numele unei persoane juridice, declarați și garantați că aveți autoritatea de a acționa în numele acelei entități și de a o angaja în prezentul acord. 

Cubical poate modifica periodic prezentele Condiții. Modificările vor intra în vigoare în momentul publicării respectivelor Condiții actualizate în acest loc. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dumneavoastră a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul dumneavoastră de a respecta Condițiile modificate.

Definiții

,,Termenele și Condiții” se vor aplica tuturor accesărilor sau vizitelor pe site.

În cuprinsul ,,Termenelor și Condiții”, termenele de mai jos vor avea următoarea semnificație:

  • Utilizator – Persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani, sau persoană juridică, care, odată cu completarea formularului de contact, a realizat o trimitere de cerere, cu scopul de a primi o ofertă de preț pentru cererea/proiectul respectiv. Vizualizarea conținutului de pe site nu necesită înregistrarea cu un nume de cont și parolă;
  • Cerere de ofertă – Pot fi realizate atât prin formularul de contact, cât și prin numărul de telefon furnizat. Utilizatorul trebuie să ofere informații corecte cu privire la proiectul dorit. În caz contrar, Cubical nu poate fi tras la răspundere pentru orice informații eronate sau incomplete;
  • Formular de contact – Modalitate prin care clientul expune o nevoie, acesta venind cu detalii necesare pentru proiectul în cauză. Plasarea unei cereri prin intermediul formularului de contact de către client face posibilă ulterioara comunicare cu acesta.

facturare

Facturarea pentru serviciile contractate se face în baza unui contract încheiat între cele două părți. Mențiunile de pe factură trebuie respectate. Orice întârziere a plății poate duce la suspendarea sau ștergerea serviciilor, cu informarea clientului în prealabil. După efectuarea plății, serviciile vor fi reactualizate.

Proprietatea

Serviciile și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea Cubical. Conținutul Serviciilor nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, in alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Restricții

Vă sunt interzise următoarele: (i) să îndepărtați marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate de pe vreo porțiune a Serviciilor; (ii) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres de Cubical; (iii) să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iv) să faceți link-uri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor; (v) să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau (vi) să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea. 

legislația aplicabilă și jurisdicția

Utilizarea serviciilor de către dumneavoastră este guvernată de legislația română. Orice litigii apărute între dumneavoastră și Cubical vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.

cum ne poți contacta?

Orice feedback ai putea avea pentru noi, atât din punct de vedere al modului în care funcționează în prezent website-ul, cât și idei și sfaturi de îmbunătățire, îl poți trimite oricând la adresa de e-mail: contact@cubical.ro.

politica de confidențialitate

Pentru informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, citiți Politica de Confidențialitate.

politica de utilizare Cookies

Pentru informații legate de politica de utilizare Cookies, citiți Politica de utilizare Cookies.